poniedziałek, 20 czerwca 2011

notatki- angielski

Spotting Tigers

Wordbuilder - 21 i 22

What languages do you speak? 

a little bit of - trochę
to be fluent in… - płynnie mówić po…
to speak fluently - mówić płynnie native language = mother tongue - język ojczysty
foreign language – język obcy

you can be very fluent in a foreign language -możesz płynnie mówić w obcym języku

Let's communicate: speaking

I speak good English
I speak English well
I’m fluent in English
I speak fluent English
I speak English fluently
I have a good command of English


Testy ze "Słówek":
http://www.slowka.pl/testy_przyklad.php?list=1&sd=2011-06-13&ed=2011-06-17
http://www.slowka.pl/testy_przyklad.php?list=1&sd=2011-05-18&ed=2011-06-17
http://www.slowka.pl/testy_przyklad.php?list=6&sd=2011-06-13&ed=2011-06-17
http://www.slowka.pl/testy_przyklad.php?list=6&sd=2011-05-18&ed=2011-06-17


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz