piątek, 3 czerwca 2011

Notatki - francuski

Podstaw ciąg dalszy...

 • Salut [salu]- cześć
 • Ça va? [sa wa?] - jak leci?
 • Bonjour [bążur]- Witaj albo dzień dobry
 • Comment allez-vous? [komą tale wu?] - Jak się Pan/Pani czuje?
 • Je vais bien, merci [że ve bię, mersi] - Mam się dobrze, dziękuję
 • Au revior [o rewułar]- Do widzenia
 • Adieu [adie] - Do zobaczenia
 • Pardon [pardą] - przepraszam (przykro mi)
 • Excusez-moi [eskiuze mła] - przpraszam (gdy chcę przejść)
 • S'il vous plait [sil wu ple] - proszę
 • Merci [mersi] - dziękuję
 • Comment tu t'appelles? [komą ti tapel?] - Jak się nazywasz?
 • Je m'appelle ... [że mapel ...] - Nazywam się ...
 • Je suis...[że słi] - Jestem...
 • J'ai... ans [że ... ąn]- Mam ... lat

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz