poniedziałek, 6 czerwca 2011

Notatki - francuski

Zaczynam kurs tradycyjnie już z BBC, dziś lekcja 1 ( Stage 1, Taxi)
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/taxi/Bonjour ! Hello!
s'il vous plaît please
Voilà There you are
C'est... It is...
la rue the street
Bon ! Well!
Au revoir ! Goodbye!
Vous allez où ? Where are you going?
la sortie exit
non no

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz