sobota, 4 czerwca 2011

Notatki - francuski, zaimkiJe- ja
Tu -ty
Il / Elle / On -on, ona, ono
Nous -my
Vous -wy
Ils / Elles -oni, one
Niestety - ciut gramatyki:(

ZAIMEK (PRONOM)
1. Zaimki osobowe (pronoms personnels)
a) Zastępujące podmiot : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles (ja, ty, on, ona, my, wy, oni, one)
Nous visitons Paris.
(My) Zwiedzamy Paryż.
Je vais a l’école.
(Ja) Idę do szkoły.
 
b) Zastępujące dopełnienie bliższe : me/m’, te/t’, le/l’ ; nous, vous, les
Elle adore les enfants
› Elle les adore!
Ona uwielbia dzieci
› Ona je uwielbia.
Tu m’écoute ?
Słuchasz mnie ? Czy ty mnie słuchasz ?
Il attend une réponse
› Il lattend.
On czeka na odpowiedź. › On na nią czeka.
Je te prete mon livre.
› Je te le prete.
Pożyczam ci moją książkę.
› Ja ci ją pożyczam.
 
c) Dopełnienie dalsze : me/m’, te/t’, lui ; nous, vous, leur. (kiedy odnosi się do osób)
Elle conseille a moi de choisir le t-shirt rouge. 
› Elle me conseille de le choisir.
Ona mi radzi wybrać czerwony t-shirt. 
› Ona mi radzi go wybrać.
Je téléphone a mon frere. 
› Je lui téléphone.
Dzwonię do mojego brata
› Dzwonię do niego.
Elle dit « bonjour » a nous › Elle nous dit « bonjour ».
Ona mówi nam « dzień dobry ». › Ona mówi nam « dzień dobry ».
Nous proposons a Emilie et Dominique de rester chez nous pour le dîner. 
› Nous leur proposons de rester chez nous pour le dîner.
Proponujemy Emilii i Dominikowi aby zostali u nas na kolacji.
› My im proponujemy aby zostali u nas na kolacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz