poniedziałek, 16 maja 2011

Die Arzte - Danke fur jeden guten Morgen

Die Arzte - Danke fur jeden guten Morgen
Dziękuję za każdy dobry poranekDanke, für diesen guten Morgen.
Danke, für jeden neuen Tag.
Danke, daß ich all' meine Sorgen,
auf Dich werfen mag.
Dziękuję, za ten dobry poranek.
Dziękuję, za każdy nowy dzień.
Dziękuję nawet też, za wszystkie moje zmartwienia.
Mogę rzucić je dla ciebie.

Danke, für alle guten Freunde.

Danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde,
ich verzeihen kann.
Dziękuję, za wszystkich dobrych przyjaciół.
Dziękuję, o Panie, za wszystkich.
Dziękuję, gdy nawet największym wrogom
mogę wybaczyć.

Danke, für meine Arbeitsstelle.

Danke, für jedes kleine Glück.
Danke, für alles Frohe, Helle,
und für die Musik.
Dziękuję, za moją pracę.
Dziękuję, za każde małe szczęście.
Dziękuję, za każdą wesołość, jasność,
i za muzykę.

Danke, für manche Traurigkeiten.

Danke, für jedes gute Wort.
Danke, daß Deine Hand mich leiten,
will an jeden Ort.
Dziękuję, nawet za smutki.
Dziękuję, za każde dobre słowo.
Dziękuję, że twoja ręka jest moim przewodnikiem.
prowadzącą w każde miejsce.

Danke, daß ich Dein Wort verstehe.

Danke, daß Deinen Geist Du gibst.
Danke, daß in der Fern' und Nähe,
Du die Menschen liebst.
Dziękuję, że rozumiem twoje słowa.
Dziękuję, za twoją duszę.
Dziękuję, za odległość i bliskość.
Kochasz ludzi.

Trochę inne wykonanie piosenki:)I bardzo podobna piosenka:
Mickie Krause - Danke Für diesen guten Morgen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz