środa, 4 maja 2011

Dalida & Alain Delon - Paroles, paroles

Klasyka piosenki francuskiej:C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir
To dziwne,nie wiem co mi jest dzisiejszego wieczoru 
Je te regarde comme pour la première fois
Patrzę na Ciebie, jakbym widział Cię po raz pierwszy 
Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
Znów słowa, zawsze słowa, te same słowa 
Je ne sais plus comment te dire
Nie wiem jak Ci powiedzieć 
Rien que des mots
Nic tylko słowa 
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire
Ale jesteś tą piękną historią miłosną, której nigdy nie przestanę czytać 
Des mots faciles des mots fragiles c'était trop beau
Łatwe słowa, delikatne słowa, to było zbyt piękne 
Tu es d'hier et de demain
Jesteś z wczoraj i jesteś z jutra 
Bien trop beau
Naprawdę zbyt piękne 
De toujours ma seule vérité
Od zawsze moja jedyną prawdą 
Mais c'est fini le temps des rêves
Ale skończył się czas marzeń 
Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublient
Wspomnienia też już więdną, kiedy je zapominamy 
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons
Jesteś jak wiatr, który porusza skrzypce 
et emporte au loin le parfum des roses
I przenosi daleko zapach róż 
Caramels, bonbons et chocolats
Karmelki, cukierki i czekolada 
 Par moments, je ne te comprends pas
Niekiedy Cię nie rozumiem 
Merci, pas pour moi mais
Dziękuję, ale to nie dla mnie 
Tu peux bien les offrir à une autre
Możesz je podarować innej 
Qui aime le vent et le parfum des roses
Która lubi wiatr i zapach róż 
Moi les mots tendres enrobés de douceur
U mnie, te czułe słówka pełne słodyczy 
Se posent sur ma bouche
Trafiają do mych ust 
Mais jamais sur mon cœur
Ale nigdy do mego serca 
Une parole encore
Jeszcze jednoParoles et paroles et paroles
Écoute-moi
Paroles et paroles et paroles
Je t'en prie
Paroles et paroles et paroles
Je te jure
Słowa, słowa, słowa
Posłuchaj mnie
Słowa, słowa, słowa
Proszę Cię
Słowa, słowa, słowa
Przysięgam Ci 
Paroles et paroles et paroles et paroles
Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent
Słowa, słowa, słowa, słowa
Słowa i znów słowa, które rzucasz na wiatrVoilà mon destin te parler, te parler comme la première fois
Oto mój los.. mówić do Ciebie, jak po raz pierwszy
Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
Znów słowa, zawsze słowa, te same słowa
Comme j'aimerais que tu me comprennes
Tak bym chciał, abyś zrozumiała
Rien que des mots
Nic tylko słowa
Que tu m'écoutes au moins une fois
Żebyś choć raz posłuchała
Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux
Magiczne słowa, układne słowa, które brzmią fałszywie
Tu es mon rêve défendu
Jesteś moim zabronionym snem
Oui tellement faux
Tak bardzo fałszywie
Mon seul tourment et mon unique espérance
Moim jedynym problemem i jedyną nadzieją
Rien ne t'arrêtes quand tu commences
Nic Cię nie powstrzyma jak już zaczniesz
Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence
Nawet nie wiesz, jak bardzo pragnę trochę ciszy
Tu es pour moi la seule musique
Jesteś dla mnie jedyną muzyką
qui fait danser les étoiles sur les dunes
Która sprawia, iż gwiazdy tańczą na wydmach
Caramels, bonbons et chocolats
Karmelki, cukierki i czekolada
Si tu n'existais pas déjà... je t'inventerais
Gdybyś już nie istniała... stworzyłbym Cię
Merci pas pour moi, mais
Dziękuję, ale to nie dla mnie
Tu peux bien les offrir à une autre
Możesz je podarować innej
qui aime les étoiles sur les dunes
Która lubi gwiazdy na wydmach
Moi les mots tendres enrobés de douceur
U mnie, te czułe słówka pełne słodyczy
Se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur
Trafiają do mych ust, ale nigdy do mego serca
Encore un mot juste une parole
Jeszcze tylko jedno

Paroles et paroles et paroles
Écoute-moi
Paroles et paroles et paroles
Je t'en prie
Paroles et paroles et paroles
Je te jure
Paroles et paroles et paroles et paroles
Słowa, słowa, słowa
Posłuchaj mnie
Słowa, słowa, słowa
Proszę Cię
Słowa, słowa, słowa
Przysięgam Ci
Słowa, słowa, słowa, słowa
Słowa i znów słowa, które rzucasz na wiatr


Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent
Que tu es belle !
Paroles et paroles et paroles
Que tu es belle !
Paroles et paroles et paroles
Que tu es belle !
Paroles et paroles et paroles
Que tu es belle !
Jakaś Ty piękna!
Słowa, słowa, słowa
Jakaś Ty piękna!
Słowa, słowa, słowa
Jakaś Ty piękna!
Słowa, słowa, słowa
Jakaś Ty piękna!


Paroles et paroles et paroles et paroles
Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent 
Słowa, słowa, słowa, słowa
Słowa i znów słowa, które rzucasz na wiatr

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz