wtorek, 19 lipca 2011

Hurts - Wonderful life

Hurts - Wonderful lifeOn a bridge across the Severn on a Saturday night,
Susie meets the man of her dreams.
He says that he got in trouble and if she doesn't mind,
he doesn't want the company.
Na moście nad Severn w sobotnią noc
Susie spotyka mężczyznę swoich marzeń.
Mówi jej, że wpadł w tarapaty i jeśli nie ma nic przeciwko,
nie chce towarzystwa.

But there's something in the air,
They share a look in silence, and everything is understood.
And Susie grabs her man and puts a grip on his hand
as the rain puts a tear in his eye.
Ale coś wisi w powietrzu,
wymieniają spojrzenia w ciszy i wszystko jest zrozumiałe.
Susie chwyta swojego mężczyznę i mocno trzyma jego rękę
podczas, gdy deszcz wciska łzę w jego oko.

She says
"Don't let go
Never give up,
It's such a wonderful life
Don't let go
Never give up,
It's such a wonderful life"
Ona mówi: 
Nie odpuszczaj
Nigdy się nie poddawaj,
to takie wspaniałe życie.
Nie odpuszczaj
Nigdy się nie poddawaj,
to takie wspaniałe życie


Driving through the city to the Temple Station,
He cries into the leather seat
And Susie knows her baby was a family man,
But the world has got him down on his knees
Jadąc przez miasto do Temple Station
Płacze w skórzane siedzenie
I Susie wie, że on był żonaty,
Ale świat rzucił go na kolana.

So she throws him at the wall, her kisses burn like fire,
And suddenly he starts to believe.
And he takes her in his arms and he doesn't know why,
But it thinks that he begins to see.
Więc popycha go na ścianę, a pocałunki palą jak ogień,
I nagle on zaczyna wierzyć
Bierze ją w ramiona i nie wie dlaczego,
Ale wydaje się, że zaczyna to widzieć


She says
"Don't let go
Never give up,
It's such a wonderful life x 4


She says
"Don't let go
Never give up x 2
It's such a wonderful life"


Wonderful life...


Don't let go...I wersja niemiecka -a co:)
Schönes Leben!


Auf ‘ner Brücke überm Severn an Samstag Nacht,
trifft Susie den Mann ihrer Träume.
Er sagt, er steckt in ärger, doch wenn sie es nicht stört,
geht er sofort aus ihrem Weg.
Doch es liegt was in der Luft,
teilen Blicke in der Stille,
sie verstehen sich auch einfach so.
Doch Susi greift ihn sich und packt dann an seine Hand,
und in den Augen liegt der Tränen-Regen.
Sie sagt, lass nicht los!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
lass nicht los!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
Fahren durch dir Stadt zur Temple Station,
sie weint in ihren Ledersitz.
Und Susi weiß ihr Schatz war ein Familienmensch,
doch die Welt zwang ihn in seine Knie.
Sie drückt ihn an die Wand und küsst ihn wie ein Feuer,
und plötzlich glaubt er doch noch daran.
Er nimmt sie in die Arme und weiß gar nicht warum,
doch er denkt, er weiß worum es nun geht.
Sie sagt, lass nicht los!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
lass nicht los!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
lass nicht lo-os!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
lass nicht lo-o-os!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
(Schönes Leben!)
(- solo -) -gekürzt-
Sie sagt, lass nicht los!
Gib niemals auf!
lass nicht los!
Gib niemals auf, es ist ein schönes Leben!
Schönes Leben!
Schönes Leben!
Schönes Leben! Schönes Leben! Schönes Leben!
Schönes Leben!
Schönes Leben!
Schönes Leben! Schönes Leben! Schönes Leben!
Gib niemals auf!
Gib niemals auf!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz