wtorek, 4 września 2012

English 2, what's your name?

Na starcie powtarzamy sobie piosenki z poprzedniej lekcji:Morandi - Angels ( anioły)


 
People, stop fighting!
Ludzie przestańcie walczyć
 Angels are flying.
 Anioły lecą

 We can be better.
(my) możemy być lepsi
Love is the answer.

Miłość jest odpowiedzią/rozwiązaniem

Search inside, are there any more tears to cry?

Poszukaj w środku, czy jest tam jeszcze więcej łez do wypłakania?  
( Don’t you wonder why?)
(Nie zastanawiasz się dlaczego?)
  Why you feel so alone all against the world?
Dlaczego czujesz się tak samotnie, przeciw całemu światu.
  (World... World...)
(Światu...światu...)
  Search back time, when you used to sing alone
Wracasz pamięcią, kiedy śpiewałeś sam
  (To the music of your soul.)
Do muzyki Twojej duszy/muzyka Twojej duszy
Song effect you can change, it’s not too late.

Piosenka może sprawić że sie zmienisz, nie jest za późno.

People stop fighting!

Angels are crying.
We can be better.
Love is the answer

Ludzie przestańcie walczyć,
Anioły lecą.
Możemy być lepsi.
Miłość jest rozwiązaniem.


Search inside, are there any more tears to cry?

( Don’t you wonder why?)
Why you feel so alone all against the world?
(World... World...)
Search back time, when you used to sing alone
(To the music of your soul.)
Song effect you can change, it’s not too late.


Poszukaj w środku, czy jest tam jeszcze więcej łez do wypłakania?
(Nie zastanawiasz się dlaczego?)
Dlaczego czujesz się tak samotnie, przeciw całemu światu.
(Światu...światu...)
Wracasz pamięcią, kiedy śpiewałeś sam
(Do muzyki twojej duszy)
Piosenka może sprawić że się zmienisz, nie jest za późno.


People stop fighting!

Angels are crying.
We can be better.
Love is the answer. 

Ludzie przestańcie walczyć,
Anioły płaczą
Możemy być lepsi.
Miłość jest rozwiązaniem.


People, stop fighting!

Angels are flying.
We can be better.
Love is the answer.

Ludzie przestańcie walczyć,
Anioły lecą.
Możemy być lepsi.
Miłość jest rozwiązaniem.


People stop fighting!

Angels are crying.
We can be better.
Love is the answer. 

Ludzie przestańcie walczyć,
Anioły płaczą 

Możemy być lepsi.
Miłość jest rozwiązaniem.


People, stop fighting!

Angels are flying.
We can be better.
Love is the answer.
Ludzie przestańcie walczyć,
Anioły lecą.
Możemy być lepsi.
Miłość jest rozwiązaniem.


Love is the answer... 

 Miłość jest rozwiązaniem.


Znów tylko słuchaj, próbuj śledzić tekst i tłumaczenie, chyba że masz ochotę pośpiewać:D


Selena Gomez - Love You Like A Love Song
Kocham cię jak piosenkę o miłości.

 


 It's been said and done
To zostało powiedziane i zrobione
Every beautiful thought's been already sung
Każda piękna myśl została już zaśpiewana
And I guess right now here's another one
I chyba teraz , tutaj jest jeszcze jedna
So your melody will play on and on
Tak więc twoja melodia będzie grać w kółko
With the best of 'em
Wraz z tym, co najlepsze w niej
You are beautiful
Jesteś piękny
Like a dream come alive, incredible
Tak jak spełniający się sen, niewiarygodny
A centerfold, miracle, lyrical
Znany, cudny, liryczny
You saved my life again
Znów ocaliłeś me życie
And I want you to know baby
I chcę byś wiedział, skarbie, że:

I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby

Ja, ja kocham cię jak w piosence o miłości, kochanie
And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat        

I będę to powtarzać-rzać-rzać-rzać
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby

Ja, ja kocham cię jak w piosence o miłości, kochanie
And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat
I będę to powtarzać-rzać-rzać-rzać

Constantly
 Stale,
Boy you play though my mind like a symphony
chłopcze grasz na moim umyśle jak symfonia
There's no way to describe
Nie ma sposobu, żeby opisać
What you do to me
Co mi robisz
You just do to me
Po prostu robisz mi to,
What you do
Co robisz
And it feels like I've been rescued
Czuję się jakbym była uratowana
I've been set free
Uwolniona
I am hypnotized
Jestem zahipnotyzowana
By your destiny
Przez twoje przeznaczenie
You are magical, lyrical, beautiful

Jesteś magiczny, liryczny, piękny
You are
Ty jesteś
And I want you to know baby:
Chcę byś wiedział, skarbie, że:


I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby

Ja, ja kocham cię jak w piosence o miłości, kochanie
And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat
I będę to powtarzać-rzać-rzać-rzać
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby

Ja, ja kocham cię jak w piosence o miłości, kochanie
And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat
I będę to powtarzać-rzać-rzać-rzać

  No one compares
Nikt nie porównuje
You stand alone
Ciebie stojącego samotnie
To every record I own
Do każdego nagrania którego jestem właścicielką
Music to my heart
Muzyką do mojego serca
That's what you are
Tym własnie jesteś
A song that goes on and on
Piosenką który trwa i trwa

I, I love you like a love song baby
Ja, ja kocham cię jak w piosence o miłości, kochanie
I, I love you like a love song baby
(I love you)
I, I love you like a love song baby
(like a love song)
And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat

I będę to powtarzać-rzać-rzać-rzać
 (like a love song)
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
(I love you)
I love you
Like a Love Song Mam nadzieję że mój dziwaczny system nauki Cię nie zniechęcił, a wręcz przeciwnie i mogę jeszcze perfidnie wykorzystać Twój zapał do nauki i na dzień dobry zaprezentować coś bardzo ważnego i nie zbyt łatwego...


100 najpopularniejszych słówek z języka angielskiegothe - rodzajnik określony( ten, ta, to)
be - być
to - do
of -z
and -i
a -rodzajnik nieokreślnony( ten, ta, to ,jakiś)
in -w
that- to ,że
have - mieć
I - ja
it -to
for -dla
not -nie
on -na
with -z
he -on
as -tak jak
you -ty, wy
do- robić
at -w
this -ten
but- ale
his -jego
by -przez
from -z
they -oni
we -my
say -powiedzieć ,mówić
her -jej
she -ona
or -lub
an -rodzajnik nieokreślony( ten, ta, to ,jakiś)
will- będzie
my -mój
one -jeden
all -wsystko, wszyscy
would- będzie , chciałbyś
there -tam
their-ich, swój
what- co
so - więc
up - w górę
out - na zawnątrz
if -jeśli
about -około
who -kto
get- dostać
which -któy
go -iść
me -mnie
when- kiedy, gdy
make -robić
can -móc 
Jeśli już je znasz to świetnie, jeśli nie to nic nie szkodzi - nie zakuwaj ich czasem na siłę, po co się niepotrzebnie męczyć i tak do nich wrócimy wielokrotnie!!! - te słówka stanowią czasem aż 50%  angielskiego tekstu, więc łatwo opanujesz je "przy okazji" ( co jest dużo lepsze i uwzględni fakt że tak naprawdę słówka te bywają wyjątkowo zdradliwe i mają mnóstwo znaczeń...), teraz natomiast  wróć odrobinkę wyżej i jeszcze raz posłuchaj wymowy i powtórz kilkakrotnie na głos!!!

Gdy już to zrobisz posłuchaj poniższego nagrania i nie przejmuj się że nie rozumiesz komentarzy - obejrzyj go tylko raz i ćwicz wymowę:

A teraz najbardziej podstawowy zwrot : What's your name?
Obejrzyj filmik:
A teraz coś bardziej dla dorosłych:I jeszcze raz:Ok, sądzę że od nadmiaru wiedzy boli już Cię głowa ,więc czas na dalsze maglowanie jakże skomplikowanego zwrotu: What's your name?

Posłuchaj sobie piosenki i skoncentruj się na powyższym zwrocie, reszta tekstu to tak tylko dla informacji i porządku, nie musisz nic z tym robić:


Lynyrd Skynyrd - What's your name
Jak Ci na imię?


 Well, its 8 o'clock in Boise, Idaho
Jest 8.00 godzina w Boise, Idaho
I'll find my limo driver
Znajdę mojego szofera
Mister, take us to the show
Kierowco, zabierz nas na przedstawienie
I done made some plans for later on tonight
Zrobiłem kilka planów na później wieczorem
I'll find a little queen
Znajdę małą księżniczkę
And I know I can treat her right.
 I ( ja) wiem, że potrafię traktować ją prawo/dobrze/w porządku.

What's your name,
little girl?
Jak masz na imię, mała dziewczynko?
What's your name?
Jak masz na imię?
Shootin' you straight, little girl?
Palnąłem/strzeliłem zbyt prosto, mała dziewczynko?
Won't you do the same?.
 Nie chciałabyś zrobić tego samego?


Back at the hotel
Wrócić do hotelu
Lord we got such a mess
Jezu/Boże/Panie, mamy tutaj taki burdel/bałagan
It seems that one of the crew
Wygląda na to, że jeden z grupy
Had a go with one of the guests, oh yes
Wyszedł z jednym z gości, o tak
Well, the police said we can't drink in the bar
Policja powiedziała, że nie możemy pić w barze
What a shame
Jaki wstyd
Won't you come upstairs girl
Nie chciałabyś pójść do góry, dziewczyno,
And have a drink of champagne
 I napić się szampana?


What's your name, little girl?
Jak masz na imię, mała dziewczynko?
What's your name?
Jak masz na imię?
Shootin' you straight, little girl?
Palnąłem/strzeliłem zbyt prosto, mała dziewczynko?For there ain't no shame.
to nie jest wstyd

What's your name, little girl?
Jak masz na imię, mała dziewczynko?
What's your name?
Jak masz na imię?
Shootin' you straight, little girl?
Palnąłem/strzeliłem zbyt prosto, mała dziewczynko?
Won't you do the same?.
 Nie chciałabyś zrobić tego samego?

 What's your name, little girl?
Jak masz na imię, mała dziewczynko?
What's your name?
Jak masz na imię?
Shootin' you straight, little girl?
Palnąłem/strzeliłem zbyt prosto, mała dziewczynko?
Won't you do the same?.
 Nie chciałabyś zrobić tego samego?


9 o'clock the next day

9 rano następnego dnia
And I'm ready to go
I jestem gotowy, by pójść
I got six hundred miles to ride
Mam 6 tysięcy mil do przejechania
To do one more show, oh no
Aby zrobić kolejne przedstawienie, o nie
Can I get you a taxi home
Czy mógłbym wziąć cię taksówką do domu?
It sure was grand
Na pewno był wielki
When I come back here next year
Kiedy wrócę tutaj w przyszłym roku
I wanna see you again
Chcę zobaczyć cię ponownie


What was your name, little girl?
Jakie było twoje imię, mała dziewczynko?
What's your name?
Jak Ci na imię?
Shootin' you straight, little girl?
Wystrzeliłem do Ciebie prosto, mała dziewczynko?
Well there ain't no shame
To nie wstyd
What was your name, little girl?
Jak Ci było na imię, mała dziewczynko?
What's your name?
Jak Ci na imię?
Shootin' you straight, little girl?
Wystrzeliłem prosto, mała dziewczynko?
Won't you do the same? 
Nie chciałaś zrobić tego samego?


Podsumowanie:
 Dziś mam nadzieję wiesz już co znaczy What's your name?, 
do tego wstępnie udało Ci się zapoznać z setką najważniejszych słówek, to że ich jeszcze nie umiesz nie jest problemem, samo ci to wejdzie w toku nauki, przecież nie zamierzasz nic wkuwać:D

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz