czwartek, 10 marca 2011

http://translate.google.pl/

http://translate.google.pl/ - oto genialne narzędzie dla każdego kto uczy się jeżyków obcych, warto uwzględnić możliwości translatora nie tylko przy typowym tłumaczeniu tekstu,ale należy poznać jego słabsze strony...

Np.
Wpisujemy prosty dialog po polsku i tłumaczymy na wybrane języki, oczywiście mamy możliwość odsłuchania przybliżonej wymowy. Przydaje się szczególnie przy nauce języków bardziej egzotycznych, gdy brakuje materiałów do nauki, lub gdy chcemy rozszerzyć słownictwo,banalny przykład :

-Dzień dobry! Jak Ci na imię?
-Cześć! Jestem...-Good morning! What is your name?
-Hello! I'm ...


, Zǎoshang hǎo! Nǐ jiào shénme míngzì?
, Nín hǎo! Wǒ...

-Bonjour! Quel est votre nom?
-Bonjour! Je suis ...


-Buenos días! ¿Cuál es su nombre?
-Hola! Soy ...


- Ohayō! Anata no namae wa nanidesu ka?
- Harō! Watashi wa...

-Guten Morgen! Wie ist Ihr Name?
-Hallo! Ich bin ...


-Доброе утро! Как тебя зовут?
-Привет! Я ...


Uwaga: np. w przypadku języka francuskiego "lektor google" czyta także znak " - " ;)


Oczywiście do tłumaczeń i wymowy "lektora google" należy podchodzić z pewnym dystansem, aby go nabrać wystarczy posłuchać zdań czytanych po polsku i dokonać tłumaczenia bardziej skomplikowanego zdania wielokrotnie,np:


W jaki sposób myśli ten tłumacz i dlaczego należy traktować go z dystansem? - tłumaczymy na angielski
How does this translation mean and why you should treat it from a distance? - tłumaczymy na francuski
Comment cette traduction signifie et pourquoi vous devriez la traiter à distance?- tłumaczymy na niemiecki
Wie funktioniert diese Übersetzung bedeuten und warum sollten Sie es aus der Ferne zu behandeln?- tłumaczymy na polski i otrzymujemy:
Jak to tłumaczenie na myśli i dlaczego należy traktować go z daleka? :)

W tym przypadku mimo wszystko można jeszcze domyślić się o co chodzi, ale czasem bywa ciekawiej...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz