sobota, 20 sierpnia 2011

notatki- angielski

http://www.isel.edu.pl/ucz-sie/sekcja.php?ns=7

1.
Can I have a word with you?
Czy mogę zamienić z tobą słówko?
2.
What came over you? You seem over-excited.
Co w ciebie wstąpiło? (Co cię naszło?) Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
3.
The best thing about it is that we'll win in each case.
Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
4.
I'm afraid I don't share your view.
Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
5.
The point is that your chances are slim.
Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.Wordbuilder :
27, 28, 29, 30

The media
to keep up with sth - nadążać za czymś, dotrzymywać kroku, śledzić
(np. wiadomości)
to watch sth on TV - oglądać coś w telewizji
to tend to do sth - skłaniać się, przejawiać tendencję do czegoś, na
ogół coś robić
I tend to buy newspapers – na ogół kupuję gazety
what’s going on in the world – co się dzieje na świecie

let’s talk about the media – porozmawiajmy o mediach
Sport
to support - popierać, tu: kibicować
tournament - turniej
to be good/bad at something - być w czymś dobrym/nie być w czymś dobrym
to do yoga - uprawiać jogę
to keep fit - utrzymywać dobrą kondycję fizyczną
I don’t tend to be very sporty – nie jestem zbytnio wysportowany, nie przepadam za sportem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz